Leefsituatie in verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Waarom verhuizen ouderen naar een verpleeghuis? Hoe is het met hun gezondheid gesteld? Hoe vaak hebben ze contact met hun vrienden en familie? Ontvangen zij hulp van mantelzorgers bij dagelijkse activiteiten, naast de hulp van professionals? Het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft antwoord op deze vragen.

voorblad-scp-ouderen-verpleeghuizen-2706264

Kerncijfers

Het rapport biedt een overzicht van de leefsituatie van ouderen die permanent in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen. Er is een factsheet (pdf) gemaakt van de kerncijfers. 

  • Er wonen in 2015 circa 117.000 ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. 60% van de bewoners zijn vrouwen van 80 jaar of ouder.
  • Vrijwel alle bewoners kampen met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Driekwart heeft geheugenklachten, 40% heeft dementie.
  • Tweederde van de bewoners krijgt wekelijks bezoek, vooral van hun partner en kinderen.
  • Driekwart van de bewoners ontvangt naast de zorgverlening van het personeel in het tehuis ook hulp van (een van hun) familieleden.
  • Een kwart van de ouderen in instellingen zegt zelden of nooit buiten te komen.

Grote zorgbehoefte

Door het veranderende beleid in de zorg voor ouderen zijn de laatste jaren veel verzorgingshuizen gesloten en de resterende gaan samen met verpleeghuizen. Daarnaast is het beleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mede hierdoor worden tegenwoordig vooral de mensen met de grootste zorgbehoefte in instellingen verzorgd.

Onderzoek

Het SCP verrichtte dit onderzoek op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport is gebaseerd op informatie uit het onderzoek Ouderen in Instellingen, waarbij tussen april 2015 en april 2016 ruim 1600 oudere verzorgings- en verpleeghuisbewoners zijn bevraagd. Op basis van dit onderzoek verscheen op 22 september ook de publicatie ‘Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’.