Collectief wonen voor senioren heeft de toekomst – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Oudere Hagenaars zijn doorgaans tevreden over hun eigen huis en woonomgeving en zijn niet van plan te verhuizen. Zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Hoe willen senioren wonen in Den Haag’. Veel ouderen kijken positief aan tegen vormen van groepswonen. Gestippeld wonen, een woonvorm waarin ouderen zelfstandig wonen te midden van mensen die niet tot de doelgroep behoren, is een van de initiatieven die als interessant wordt ervaren.

waj-keulen-8862685
Het onderzoek, uitgevoerd door Stijlvol Ouder in samenwerking met USP Marketing Consultancy, bracht de wensen van Haagse senioren met betrekking tot huisvesting in kaart. Tijdens acht discussiepanels werd gesproken met meer dan 100 Haagse senioren. Nog eens 1.400 senioren ontvingen een uitgebreide vragenlijst. Het onderzoek werd op 25 november 2015 afgesloten met een symposium.

Onderzoeksresultaten

Driekwart van de Haagse 65-plussers denkt oud te kunnen worden in de eigen woning en waarderen deze met een gemiddeld rapportcijfer 8,3. De woonomgeving werd eveneens als goed ervaren en gewaardeerd met een 7,9. De bereidheid om te verhuizen is het grootst bij senioren in de leeftijdsgroep 65 – 69 jaar. Vanaf 80 jaar neemt de bereidheid sterk af. Geld speelt een belangrijke rol. Aantrekkelijke huisvesting wordt vaak als duur ervaren. In de groepsgesprekken werd een structureel tekort aan betaalbare huurwoningen in het middensegment regelmatig ter tafel gebracht.

Behoefte aan collectiviteit

De respondenten gaven aan behoefte te hebben aan collectieve ruimtes, zoals een gemeenschappelijke woonkamer, keuken of tuin. Die behoefte in collectiviteit is ook te zien in de groeiende groep van actieve, sociale senioren die met vrienden en/of gelijkgestemden samen in een pand goed en gezellig oud willen worden. De belangstelling voor aanleunwoningen en de serviceflat blijft groot. Voor alle senioren die deelnamen aan het onderzoek geldt dat er behoefte is aan meer informatie over rechten en beschikbare diensten met betrekking tot woonvormen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de woningcorporaties Haag Wonen, Staedion, Vestia, Woonzorg Nederland, zorginstellingen Stichting Duinrust, Stichting Saffier De Residentiegroep, Stichting Zorggroep Oldael, alsmede de institutionele investeerders BouwInvest, BPD, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de Gemeente Den Haag.