Samenwerking tussen zorgcollectieven en andere organisaties – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Kenniscentrum en de Universiteit Utrecht organiseren twee keer per jaar interactieve studiebijeenkomsten over de vraagstukken rond burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Op 7 juni 2016 vond de zesde bijeenkomst plaats. Deze sessie had als thema het verbreden van samenwerking van zorgcollectieven met andere partijen, zoals gemeenten, zorgkantoren, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars.

Contacten met andere spelers

De afgelopen jaren hebben verschillende zorgcollectieven hun takenpakket verder uitgebreid en zijn daarmee uitgegroeid tot serieuze nieuwe spelers in de organisatie van lokale zorg. Uitbreiding van taken leidt noodzakelijkerwijs tot contacten met andere spelers zoals gemeenten of woningbouwcorporaties voor de realisering van wensen en plannen. Daarnaast ontwikkelen sommige zorgcollectieven alternatieve producten en diensten, waarmee zij de werkwijzen van gevestigde partijen ter discussie stellen.

Obstakels

De contacten tussen zorgcollectieven en andere partijen lopen in de praktijk niet altijd op rolletjes. Zorgkantoren, verzekeraars, woningbouwcorporaties en gemeenten hebben nog steeds twijfels over de betrouwbaarheid en continuïteit van zorgcollectieven of stellen eisen die gebaseerd zijn op de procedures en werkwijzen van gevestigde organisaties. 

Jan Snijders (Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt), Henk Nies (Vilans) en Don van Sambeek (koepel van zorgcoöperaties in Zuid-Nederland/Zorgcoöperatie Laarbeek) deelden tijdens de studiebijeenkomst hun visie en ervaringen met samenwerking. In discussietafels werd het thema vervolgens verder uitgediept met de deelnemers. 

Lees de impressie van de bijeenkomst (pdf)

Deze Denktanksessie bouwt voort op de bijeenkomst in juni 2015. Waar toen is ingegaan op de samenwerking tussen zorgcollectieven en zorgorganisaties, lag nu de focus op het verbreden van de samenwerking van zorgcollectieven met andere partijen.