S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Het inclusieve dorp: Austerlitz doet het zelf

Bij het binnenrijden van Austerlitz kun je er niet omheen. Sinds 2017 hangt onder het plaatsnaambord de aanduiding Zorgzaam Dorp. Een tastbaar bewijs van de omslag die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in dit dorp in de gemeente Zeist. Eind 2012 is de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt opgericht. Ter ere van het eerste jubileum van Austerlitz Zorgt heeft de gemeente het dorp deze eretitel verleend. 'Zo kan iedereen die het dorp inrijdt, zien dat wij een zorgzaam dorp zijn', aldus de trotse coöperatie.

Dorpsondersteuner Marianne Veenema (links) en Zorgcoördinator Henriette Morselt (rechts); Foto : Wim Oerlemans
Dorpsondersteuner Marianne Veenema (links) en Zorgcoördinator Henriette Morselt (rechts)

Zorgcoöperatie opgericht door actieve bewoners

Austerlitz (1500 inwoners) was een dorp met weinig voorzieningen voor de oudere inwoners. Als hun zorgvraag toenam moesten ouderen het dorp verlaten naar zorgvoorzieningen elders in de gemeente. Uit onderzoek onder de bewoners bleek er behoefte te zijn aan vervoer, maaltijden, gemaksdiensten en Wmo loket. Actieve bewoners van het dorp richtte een zorgcoöperatie op en binnen de kortste keren bruiste het dorp van de activiteiten; Austerlitz Rijdt, Austerlitz Klust, Austerlitz Beweegt, Austerlitz Eet, Austerlitz Online en Austerlitz Gaat Uit. En een aantal vrijwilligers die gaan fietsen, wandelen of als buddy optreden. Met meer dan 400 leden en ruim 80 vrijwilligers is de coöperatie sterk verankerd in de lokale samenleving.

Dorpsondersteuner centrale ingang voor bewoners

Het dorpsteam van Austerlitz Zorgt is ook uitvoerder van de Wmo zorg in het dorp. Het sociaal team bestaat uit een zorgcoördinator, de praktijkondersteuner van de huisarts en een dorpsondersteuner. Deze dorpsondersteuner is tevens de plaatselijke fysiotherapeut. Ze was dus al een bekend gezicht voor de inwoners uit het dorp. Zij voert keukentafelgesprekken met de mensen, doet de indicatiestelling voor de Wmo (de gemeente fiatteert), ze bezoekt alle 70-plussers en koppelt vraag en aanbod. Zij is dé centrale ingang voor de inwoners. Niet alleen ouderen maar ook jongeren met een hulpvraag, gezinnen en mensen met een beperking doen een beroep op haar.

Maatschappelijk initiatief: Hart van Austerlitz

Austerlitz Zorgt heeft een actieve rol bij het realiseren van zorgwoningen in het dorp. Vanaf het prille begin was Austerlitz Zorgt voorzitter van de stuurgroep. Midden in het dorp wordt het Hart van Austerlitz gerealiseerd. Het bestaat uit een nieuwe school en peuterspeelzaal, een gerenoveerd dorpshuis en daarboven en daarachter starterswoningen en woningen geschikt voor zorgverlening. Starters- en zorgwoningen worden door elkaar heen gebouwd en vormen een meergeneratiegebouw. Bewoners van het dorp zijn intensief betrokken bij het bestemmingsplan, de architectenkeuze en het ontwerp. Nu het project in de realisatiefase komt heeft Austerlitz Zorgt het voorzitterschap van de stuurgroep aan de wethouder overgedragen.

Zorgwoningen: sociale huur en onderkant vrije sector

Een deel van de zorgwoningen zal als sociale huurwoning verhuurd worden door de lokale woningcorporatie. Acht woningen worden eigendom van de speciaal hiervoor door Austerlitz Zorgt opgerichte woonstichting Nu voor Straks. Deze stichting gaat de woningen verhuren aan bewoners met een zorgbehoefte die vanwege hun iets te hoge inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Zo worden er huurwoningen gecreëerd in de sociale sfeer via de woningcorporatie én huurwoningen aan de onderkant van de vrije sector. Ouderen hoeven dan niet meer vanwege hun zorgbehoefte het dorp te verlaten. Het sociale team van Austerlitz Zorgt zal straks voorstellen doen voor de toewijzing van deze zorgwoningen, waarbij Austerlitzers met een zorgindicatie voorrang hebben. De woningen staan gepland voor 2019.

Vliegwiel voor allerhande activiteiten

Austerlitz Zorgt heeft de afgelopen jaren als vliegwiel gefungeerd voor allerhande activiteiten in het dorp. 'We kunnen als dorpsbewoners een heleboel zelf', is de overtuiging die enorm is gegroeid. Met als nieuwste initiatief in het dorp – en verder los van de zorgcoöperatie - de overname van de exploitatie van het plaatselijk café. In de komende jaren wordt dit doorontwikkeld als maatschappelijke onderneming waarin mensen met een beperking een werkplek kunnen vinden en bewoners een fijne plek om elkaar te ontmoeten. 'We zijn trots op ons dorp en voelen veel meer eigenaarschap voor het geheel', aldus Jan Snijders, één van de initiatiefnemers.

14-08-2018

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F