CPO: voorzieningen naar wens en rol voor corporaties – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn de toekomstige bewoners de ontwikkelaars van hun woonomgeving. Het biedt de kans om voorzieningen naar wens en wonen met gelijkgestemden te realiseren. Op het gebied van wonen en zorg en met een goede prijs-kwaliteitverhouding. CPO is een veelbelovende trend, waarbij woningcorporaties een belangrijke rol kunnen vervullen. Dit bleek tijdens de ‘Studiedag Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: Samen de droom realiseren’ van Timpaan en onderzoeksinstituut OTB in Delft op 26 september 2013.

wooncentrum-kip-4951429

Voordelen en knelpunten

De voordelen van CPO zijn dat mensen een goede prijs-kwaliteit verhouding kunnen realiseren en dat zij naar wens collectieve voorzieningen kunnen toevoegen. CPO sluit ook goed aan bij de door de VROM-raad gesignaleerde toenemende wens naar wonen met gelijkgestemden. Knelpunten zijn de voorfinanciering van de plankosten, de vaak hoge grondkosten en de complexe organisatie van een CPO-project. Over de rol van de architect en van professionele begeleiding van bewoners is discussie mogelijk, beleidsmatig is er een en ander te verbeteren, maar de aanwezigen waren het erover eens dat CPO een veelbelovende trend is op de woningmarkt.

Voorbeelden

Eén voorbeeld is de Vrijburcht in Amsterdam, waar onder andere een theater, werkruimtes, een gezamenlijke logeerruimte, kas en binnentuin zijn gerealiseerd. De gemeente Almere is een bekende aanjager van CPO; de stad geeft kavels uit met bijbehorende randvoorwaarden, zoals ‘Ik bouw betaalbaar’. Een ander voorbeeld is het Kwarteel in Culemborg, een CPO-project van vijftigers. Daar heeft iedere alleenstaande een ‘maatje’ die de sleutel en de contactgegevens van de kinderen heeft. Het sociale leven heeft in het Kwarteel meerwaarde: “Het vitaliseert je, want als je alleen bent, heb je de neiging te verstillen”.

Rol van woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol vervullen bij CPO. Allereerst kunnen ze in de sociale koopsector CPO-projecten ondersteunen via bijvoorbeeld goedkope grond of een Woongarantconstructie. In de sociale huursector is CPO voor corporaties een manier om huurders bij het opdrachtgeverschap te betrekken, bijvoorbeeld bij herstructuringsopgaven. Hierdoor kan het planproces snel verlopen. Voorwaarden hiervoor zijn een dienstbare houding van corporatiemedewerkers, duidelijke afspraken aan de voorkant en externe professionele begeleiding voor de bewoners. Dergelijke begeleiding verzorgt Timpaan bijvoorbeeld; dit is een bijzondere projectontwikkelaar die is ontstaan uit een woningcorporatie die een maatschappelijke doelstelling heeft en CPO-projecten zonder winstoogmerk begeleidt.