Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Kraaipan is een zeer veelomvattend project in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Het herbergt naast seniorenwoningen een Marokkaanse woongroep, vijf kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie, een woonproject voor mensen met schizofrenie, een wijkservicepunt, het kantoor van de thuiszorg van Cordaan en dagbesteding voor mensen met lichte dementie of een kleine beperking. Al deze functies zijn gehuisvest in een gerenoveerd, oud schoolgebouw, gecombineerd met nieuwbouw, ontwikkeld door woningcorporatie Ymere. De eerste plannen voor dit project dateren van 2002, september 2013 werd het feestelijk geopend.

kraaipan-amsterdam-7097821

Planontwikkeling

Aanleiding voor de plannen was de constatering, dat veel oudbouw in de Transvaal niet geschikt was voor senioren. Karien van Rozendaal, accountmanager maatschappelijk vastgoed van Ymere: “Wij vonden het belangrijk woningen te maken die ook voor senioren geschikt waren met bijbehorende voorzieningen zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dus geschikte woningen, en zorgvoorzieningen en mogelijkheden voor ontmoeting dicht bij. Verder hebben we er op gelet dat er in de buurt voldoende winkels zijn en OV. Zodat alles bij de hand is.“

In de tien jaar dat de Kraaipan werd ontwikkeld, stond de tijd niet stil: de hele Transvaalbuurt onderging een transformatie in het kader van de Wijkaanpak.

Beleidsmatig is er op het gebied van zorg en welzijn gedurende de planperiode veel veranderd. Bij de start werd gedacht dat zorgorganisatie Cordaan, die vanaf het begin bij het project betrokken was de enige huurder van Ymere zou worden. Cordaan heeft echter alle welzijnsactiviteiten, die zij eerder in haar pakket had, afgebouwd. Daarvoor is nu welzijnsorganisatie Dynamo bij het project betrokken.

Een andere zorgorganisatie, ZGAO is samen met Dynamo verantwoordelijk voor de dagbesteding voor dementerenden in de Kraaipan. Dynamo werkt volgens de regels van het Nieuwe Welzijn, wat betekent dat er veel aandacht is voor wat mensen zelf kunnen doen. Zo is de Kraaipan helemaal van deze tijd: “Om zo’n project te realiseren, is het een voorwaarde dat je flexibel bent”, zegt Niels van Santen, Beleidsadviseur zelfstandig wonen bij Stadsdeel Oost.

Lees het volledige artikel (2127 kb, pdf)