S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Actieagenda bewonersinitiatieven in zorg en welzijn in de maak

Het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’ (NLZVE) gaat op pad om een 'verkennerstocht' door het hele land te houden. Bij het netwerk zijn bekende initiatieven aangesloten zoals Zorgcoöperatie Hoogeloon en Austerlitz Zorgt. Doel van de verkenning is knelpunten die burgerinitiatieven ervaren in beeld te brengen. De verkenning moet leiden tot een actieagenda die samen met het ministerie van VWS wordt opgesteld.

Knelpunten inventariseren en dromen delen

Voortbordurend op het in 2016 verschenen onderzoeksrapport van Movisie en Vilans ‘Wat Knelt?’ is het doel van de verkennerstocht om lokaal knelpunten te inventariseren die burgerinitiatieven ervaren. Ook worden onderling ervaringen uitgewisseld, successen en dromen gedeeld en knelpunten zoveel mogelijk direct samen opgelost. Op basis van de verkenning wordt, in nauwe samenspraak met het ministerie van VWS en andere stakeholders, een actieagenda opgesteld. De staatssecretaris geeft in een recente brief aan de Tweede Kamer aan dat het van belang is dat de actieagenda kan rekenen op voldoende steun en draagvlak van vertegenwoordigers van burgerinitiatieven; daarom wil hij NLZVE voldoende tijd en ruimte geven om te komen met een dergelijke agenda. De actieagenda moet in mei 2018 gereed zijn.

Van Anna Zorgt tot Kracht van Zuilen

De genoemde kamerbrief van Van Rijn ging vergezeld van het rapport 'Nederland zorgt voor elkaar: hoe gaan we dat samen doen?'. Op verzoek van Van Rijn heeft NLZVE een vijftal voorbeelden verzameld van bewonersinitiatieven in het sociale domein. Het zijn inspirerende verhalen geworden van een aantal minder bekende, maar niet minder succesvolle initiatieven. De beschreven initiatieven zijn Anna Zorgt uit Sint Annaland, Tot uw dienst uit Laarbeek, Zorgcoöperatie Loppersum, Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied uit Amsterdam en Kracht van Zuilen uit Utrecht. Het zijn positieve verhalen, om te laten zien hoe het kan werken. Maar het gaat niet vanzelf: ook deze geslaagde initiatieven hebben behoefte aan een emancipatiebeweging, met als doel dat zij door de ‘systeemwereld’ als volwaardige partners worden behandeld.

08-09-2017 12:39

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F