Introductie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

studiereisduitsland-3874867

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Studiereis: Meergeneratie wonen in Duitsland

Woonvormen die generaties verbinden zijn in Nederland nog dun gezaaid. Duitsland kent een lange traditie op dit gebied en heeft voorbeelden van intergenerationeel wonen, welzijn en zorg waar wij veel van kunnen leren. Van 18 tot en met 20 mei 2016 kunt u kennismaken met een waaier aan voorbeelden tijdens de studiereis naar Duitsland!

  • Meld u aan voor de studiereis ‘Meergeneratie wonen in Duitsland’! 

Burgerinitiatieven

We zitten in een maalstroom van veranderingen rond de voorzieningen van onze oude verzorgingsstaat. Er ontstaan steeds meer zorgcoöperaties, stadsdorpen, wijkondernemingen. Burgers nemen overal initiatieven om hun samen-leven zelf vorm te geven. De scheiding tussen generaties lijkt echter nog moeilijk te overbruggen. Ouderen wonen vaak geclusterd en kunnen zo lastig een beroep doen op ‘de buurt’. Dagactiviteiten worden vanuit een ‘zorg’gevoel georganiseerd. Generatie integrerende woonvormen zijn in Nederland nog dun bezaaid.

Effectief samenwerken

Als burgers en ondernemers zelf het heft in handen nemen, botst dat soms met de institutionele logica van overheden en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties effectief samenwerken om generaties weer met elkaar te verbinden? Duitsland kent een lange traditie op dit gebied en heeft voorbeelden van intergenerationeel wonen, welzijn en zorg waar wij veel van kunnen leren. Sommige door burgers zelf geïnitieerd, andere door woningcorporaties, zorgorganisaties of door particuliere bureaus die deze processen begeleiden. Deze initiatieven voor, door en met burgers, gericht op maatschappelijke ontwikkeling en leefbaarheid in een bepaalde wijk of complex, worden vaak beleidsmatig gestimuleerd door lokale en landelijke overheid. Ze gaan vaak verder dan alleen het organiseren van sociale aspecten. Wanneer burgers het voor het zeggen krijgen worden er vaak ook sterke keuzes voor duurzame ontwikkeling gemaakt.

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

  • Ontmoet lokale helden en pioniers: kom in gesprek met vrijwilligers, initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. 
  • Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven en maatschappelijk ondernemers zich van idee tot realisatie?
  • Welke rol spelen gemeenten en instellingen voor deze initiatieven, als coördinator, facilitator, initiator of anders?
  • Succes en faalfactoren: over communicatie, kleinschaligheid, lokale verankering, zelfbeschikking, regie en andere organisatieprincipes.
Datum Programmaonderdeel
wo 18 mei ’s Ochtends vertrek vanaf station Nijmegen
Met een comfortabele VIP bus rijden we langs de parels van Duitse meergeneratie initiatieven: woon- en woonzorggroepen (huur en koop), maatschappelijk verantwoorde commerciële welzijns- en cultuurondernemers, welzijns-voorzieningen nieuwe stijl, buurthulp en vrijwilligers. We maken zoveel mogelijk gebruik van de voorzieningen die we bezoeken, zodat we niet alleen zien en horen maar ook beleven hoe deze nieuwe arrangementen in wonen, welzijn en zorg werken.
wo 18 t/m vr 20 mei Claudiushöfe in Bochum
Groepswonen en individueel wonen met en zonder zorg, hotel en theater. Bekroond door de Duitse minister van wetenschap als ‘Ort des Fortschritts’ omdat zij een voorziening hebben gecreëerd die zowel economisch als sociaal, ecologisch en cultureel een bijdrage levert aan de uitdagingen van deze tijd. Inclusie en sociale innovatie gaan hier hand in hand met duurzame bouw en prijswinnende architectuur. 
WIR Phoenixsee in DortmundWIR heeft al meer dan 10 jaar ervaring en bouwt inmiddels haar vijfde kleinschalige meergeneratie wooncomplex. We worden meegenomen in het leerproces van groepsvorming, vraagstukken over eigendom en projectontwikkeling, balans tussen inspraak en daadkracht. Phoenixsee is een uniek voorbeeld van stedelijke herontwikkeling van een voormalig ‘brownfield’. 
Unperfekthaus & GenerationenKult-Haus EssenWaar een maatschappelijk ondernemer de toon heeft gezet met zijn activiteitencentrum, kunst, woongebouw, zzp werkplekken, hotel en restaurant. Ondernemen met winstoogmerk én een sociaal hart leiden tot ongewone keuzes. Principes van rapid prototyping (afkomstig uit de ICT) worden toegepast op het ontwikkelen van dit bruisende centrum midden in de stad. 
Neues Wohnen im Alter in KeulenWe bezoeken een aantal projecten gerealiseerd met hulp van de grote woningcorporatie GAG, die diverse duurzame vormen van meergeneratie wonen heeft ontwikkeld en geïntegreerd in haar wijken. Over top down en bottom up benadering; hoe de grootste verhuurder van Keulen zich openstelt voor nieuwe woonvragen van haar huurders. Bovendien bezoeken we een zelfstandige woongroep voor mensen met dementie.

Woongemeenschap Eikpunt / IEWAN Nijmegen
Als het programma het toelaat, bezoeken we deze prachtige voorbeelden van Nederlandse projecten die zijn geïnspireerd door ecologische principes en de voorbeelden zoals we die in Duitsland hebben gezien.

vr 20 mei ’s Middags retour naar huis zodat we rond 18:00 uur weer terug zijn, waar u kunt kiezen om naar huis te gaan of aan te sluiten bij een afsluitend diner in Nijmegen.

Optioneel: een gezamenlijk diner in Nijmegen om de reis af te sluiten.
  • We overnachten in Essen en Keulen, waar we natuurlijk ’s avonds een stadswandeling maken en samen verder kunnen discussiëren aan tafel of in het hotel. De groep zal gemêleerd zijn en bestaan uit mensen vanuit wonen, zorg, welzijn en gemeenten.

Wijzigingen in het programma door omstandigheden buiten ons om zijn voorbehouden.