Nieuwe trainingen Samenwerken in 2009 – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt samen met AO-adviseurs in 2009 opnieuw de succesvolle en hooggewaardeerde meerdaagse training ‘Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg’ aan. Voor de drie trainingen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Hoge waardering

De vijfdaagse trainingen gaan van start in maart, april en november 2009. De 55 deelnemers die de training eerder volgden gaven een hoge waardering met een gemiddelde van ruim een 8. Per training is 15 deelnemers het maximum. Voor de drie trainingen in 2009 hebben zich al 35 belangstellenden gemeld. Het aantal nog beschikbare plaatsen is dus beperkt.

Instrumenten, inzichten en vaardigheden

Tijdens de training staan de casussen die de deelnemers zelf inbrengen centraal. Niet alleen de relaties met externe organisaties komen aan de orde, veel aandacht is er ook voor het verkrijgen en behouden van draagvlak binnen de eigen organisatie. De training verschilt nadrukkelijk van cursussen projectmanagement. Bij projectmanagement gaat het om het binnen de eigen organisatie realiseren van concrete doelstellingen. De training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg is procesgericht: de deelnemers leren effectief opereren in complexe samenwerkingsverbanden met externe organisaties.

Doelgroepen en competenties

De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die betrokken worden bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, zoals het realiseren van wijkservicecentra, levensloopgeschikte woningen of nieuwe telezorgdiensten.

De training biedt de instrumenten, inzichten en vaardigheden om in dergelijke complexe netwerken effectief te opereren en te sturen. De deelnemers krijgen inzicht in de valkuilen en kansen van samenwerkingsprojecten en beschikken na afloop over de vaktechniek en persoonlijke vaardigheden om daar mee om te gaan. Competenties die aan de orde komen zijn onder meer bestuurlijke gevoeligheid, omgaan met conflicten, strategisch handelen en omgevingsbewust handelen.

Data en locatie

De vijfdaagse training wordt in 2009 drie keer gehouden. De locatie is voor alle trainingen Hotel Hampshire in Apeldoorn.

1ste trainingBlok 1: donderdag 5 en vrijdag 6 maartblok 2: donderdag 19 en vrijdag 20 maart

Terugkomdag: vrijdag 3 april

2de trainingBlok 1: donderdag 14 en vrijdag 15 meiblok 2: donderdag 28 en vrijdag 29 mei

Terugkomdag: vrijdag 12 juni

3de trainingBlok 1: donderdag 12 en vrijdag 13 novemberblok 2: donderdag 26 en vrijdag 27 november

Terugkomdag: vrijdag 11 december

De kosten

De kosten van deelname bedragen € 2.550 per persoon (inclusief lunches en diners), exclusief de kosten van eventuele overnachtingen en toeristenbelasting. De overnachtingskosten zijn maximaal € 115 euro per nacht (inclusief ontbijt) en de toeristenbelasting is € 1,75 per persoon per nacht.

Meer informatie