Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Zorgtender Vaillantlaan Den Haag

0

18-02-2005

Woningstichting Haag Wonen, een van de drie grote woningcorporaties in Den Haag, heeft een zorgtender uitgeschreven voor een nieuwbouwcomplex aan de Vaillantlaan in de Schilderswijk. Aan zorgaanbieders is gevraagd om met een voorstel te komen voor invulling van ca. 1000 m² verdeeld over drie lagen (1e, 2e en 3e etage) met een woon/zorg/welzijn bestemming. Bovendien konden zij ervoor kiezen de begane grond in hun visie te betrekken.

Als criteria voor de beoordeling van voorstellen gelden:

  • Verbinden van wonen, zorg en welzijn
  • Voorzien in een aantoonbare behoefte
  • Integratie met overig aanbod zorg en welzijn in de wijk / de stad
  • Meerwaarde voor de wijk
  • Praktische inpasbaarheid, flexibiliteit
  • Financiële onderbouwing
  • Ambitieniveau
  • Continuïteit van de zorg
  • Toekomstgerichtheid

Vijftien zorgaanbieders werden aangeschreven, twee kwamen met een aanbod.

Het winnende voorstel is van Stichting WZH (ouderenzorg) i.s.m. ’s Heerenloogroep (gehandicaptenzorg).

Het voorstel omvat een multifunctioneel en multicultureel zorg- en dienstencentrum voor de Schilderswijk met haal- en brengfuncties voor de wijk. De bouwstenen zijn een multicultureel budget-restaurant, een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten (die trouwens ook in het restaurant kunnen werken) en een 24-uurs zorgpost voor extramurale zorg met een capaciteit van 100 cliënten.

Op de etages zijn twee leefstijlgroepen voor in totaal 16 verstandelijk gehandicapten voorzien, plus vijf zelfstandige zorggeschikte woningen voor ouderen. Doelgroep van het woongedeelte is met name de bevolkingsgroep met een Hindoestaanse leefstijl, waaronder een aantoonbare behoefte bestaat.

Het winnende voorstel wordt verder uitgewerkt. Punt van zorg is nog wel dat voor het multifunctionele centrum op de begane grond hooguit een huurniveau van €75 per m² gedekt kan worden uit AWBZ-regelingen. En dat daarom alvast een voorschot moet worden genomen op een gemeentelijke bijdrage, al of niet in het kader van de Wmo.

Haag Wonen heeft het voornemen om het instrument zorgtender tot staand beleid te verheffen voor projecten waar plaats is voor zorg en welzijn.
Het wachten is nu nog op zorginstellingen die een tender uitschrijven voor hun huisvestingsvragen. Er schijnt binnenkort zo’n project aan te komen. We houden u op de hoogte.