Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Tien jaar geleden vormde kritiek op de werkwijze van gevestigde grote zorgorganisaties een belangrijke aanleiding voor de oprichting van de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Inmiddels werken beide typen organisaties meer met elkaar samen. “Zorgcoöperaties staan niet meer lijnrecht tegenover zorgorganisaties”, publiceerde Sociale Vraagstukken onlangs. In de bijdrage – geschreven door Anita Boele, Peter Leisink, Tine de Moor en Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – staan een paar interessante ontwikkelingen beschreven die zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan.

olympus-digital-camera-2

Het KCWZ-artikel It takes two to tango gaat dieper in op nieuwe samenwerkingsverbanden. Met name de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties worden nader belicht.