Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Woningwaarderingsstelsel

0

  • Home » 
  • Regelgeving en financiering – regelgev.. » 
  • Woningwaarderingsstelsel

Met het woningwaarderingsstelsel (wws) wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Het wws wordt ook wel ‘puntenstelsel’ genoemd.

In het Woningwaarderingsstelsel is een onderdeel opgenomen dat het mogelijk maakt om voor zelfstandige woningen de woningwaardering met 35% te verhogen, zodra in de huurovereenkomst minimaal een aantal extra voorzieningen en diensten is vastgelegd. Deze regeling wordt omschreven als een regeling voor serviceflatwoningen.

Regeling serviceflatwoningen

In de huurovereenkomst moeten ten minste de volgende voorzieningen en diensten zijn opgenomen:

  • een alarmeringsinstallatie, waarbij permanent iemand aanwezig moet zijn om actie te ondernemen
  • maaltijden die door de verhuurder worden verstrekt in de woning of in een gemeenschappelijke ruimte
  • het leveren van (para)medische zorg van eenvoudige aard. Hiertoe moet minimaal iemand met een geldig EHBO-diploma permanent beschikbaar zijn
  • een recreatieruimte voor de bewoners en een logeerruimte voor de bezoekers, die zodanig zijn ingericht dat zij overeenkomstig de bestemming door de huurders of gasten kunnen worden gebruikt.

De zelfstandige woonruimte moet deel uitmaken van een woongebouw. De voorzieningen moeten deel uitmaken van dit woongebouw of binnendoor bereikbaar zijn via bijvoorbeeld een loopbrug of corridor.

Het woningwaarderingsstelsel is verder ongewijzigd van toepassing. Dat wil zeggen dat de gemeenschappelijke ruimten ook meetellen op de andere onderdelen van het woningwaarderingsstelsel en de bijbehorende punten worden verdeeld over het aantal woningen.

Meer informatie in het dossier Woningwaarderingsstelsel op de site van VROM.