Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wmo – implementatie en voorbereiding

0

Dit gezamenlijk implementatietraject bestaat uit vier onderdelen:

Zie ook:website invoering Wmo van VWS en VNG

Voorbereiding door lokale partijen

 • De mogelijke gevolgen van de Wmo voor de lokale praktijk van wonen, welzijn en zorg zijn door het Kenniscentrum Wonen-Zorg in artikel een in beeld gebracht. Lees artikel (pdf, 46 kb)
 • Lees ook: Scenario’s voor beleidsontwikkeling Wmo door gemeenten (bron: NIZW). Ook te vinden via het Dossier Wmo van NIZW.
 • De Wvg/Wmo-benchmark van de VNG geeft gemeenten de gelegenheid kosten en prestaties in de uitvoering van de wetten te vergelijken. Het biedt bovendien een platform waar gemeenten ervaringen en expertise kunnen uitwisselen over bijvoorbeeld lokale loketten, de inkoop van zorg, Europese aanbestedingen of de doelmatigheid van de uitvoering. Lees meer.

Provincies

 • Utrecht:
  De provincie Utrecht heeft een quickscan uitgevoerd onder Utrechtse gemeenten naar de voorbereiding op de Wmo. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor een provinciaal aanbod dat is afgestemd op de behoeften van gemeenten. Lees meer.
 • Zuid-Holland:
  De provincie Zuid-Holland helpt de Zuid-Hollandse gemeenten bij de organisatie van de Wmo-taken. Ook monitort de provincie de ontwikkelingen op bepaalde beleidsterreinen. Lees meer.
 • Zeeland:
  Uitwisseling van kennis en ervaringen bij de invoering van de Wmo in Zeeland. Lees meer.

Gemeenten

 • Verschillende gemeenten hebben hun (visie op de) voorbereiding op de Wmo geplaatst op de website van de VNG. De voorbeelden zijn onderverdeeld in gemeenten tot 15.000 inwoners, tussen 15.000 en 40.000 inwoners, tussen 40.000 en 100.000 inwoners en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Lees meer.
 • Wmo Noord-Holland netwerk van gemeenten en maatschappelijke organisaties.
 • Wmo Amsterdam website over de invoering van de Wmo in Amsterdam.
 • Wmo Zwolle website over de invoering van de Wmo in Zwolle.
 • Voorbeelden per prestatieveld van de Wmo vindt u bij X-S2 .