Beleidsregel kleinschalige zorg stap dichterbij – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

17-12-2009

Het ministerie van VWS heeft via aanwijzing de NZa opdracht gegeven een beleidsregel te ontwikkelen inzake het stimuleren van kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met dementie. De aanwijzing biedt zicht op de mogelijkheden gebruik te maken van de regeling. Maar er zijn ook nog vragen die in januari besproken worden met VWS.

Belangrijkste kenmerken

Als u al in 2009 een kleinschalig project bent gestart waarvoor u gebruik wilt maken van de NZa-beleidsregel is het belangrijk een projectplan te hebben met:

  • een omschrijving van het project kleinschalige zorg met de startdatum (in 2009),
  • omvang van het project,
  • tijdsplanning van het project,
  • een haalbaarheidsstudie.

Dit projectplan moet onderschreven zijn door het zorgkantoor. De aanvraag over 2009 kan nog tot 1 april 2010 worden ingediend.

Aandachtspunten voor overleg in januari

Begin januari volgt overleg met alle betrokken partijen waaronder ActiZ, met als doel zo snel mogelijk een beleidsregel te ontwikkelen en bekend te maken. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Wat wordt gezien als startdatum van het project?
  • Waarom alleen V&V ZZP5 en hoger? ZZP4 valt ook onder deze doelgroep.
  • Kan onderuitputting in 2009 doorgeschoven worden naar het volgende jaar?

Meer informatie