Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

24-06-2009

Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport ‘Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg’, dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De Rekenkamer deed onderzoek naar zorg op afstand als voorbeeld voor innovaties in de langdurige zorg, omdat deze moeilijk verspreiden.

Te weinig innovatieprikkels

Het stelsel van de langdurige zorg in Nederland bevat nauwelijks prikkels om te innoveren en innovaties te verspreiden, aldus de Algemene Rekenkamer. Zorgaanbieders kunnen het geld dat ze door innovaties verdienen door efficiënter te werken, vaak niet zelf behouden. Zorgkantoren leggen de nadruk op kostenbeheersing en in geringe mate op zorgvernieuwing. Bovendien zijn bij verspreiding van een innovatie veel partijen betrokken, ieder met hun eigen belangen. Dat maakt de verspreiding van zorginnovaties complex.

Gebrek aan continuïteit financiering 

Veelbelovende innovaties vallen bovendien vaak stil nadat de projectsubsidie ophoudt, omdat de overgang van tijdelijke naar structurele financiering (bijvoorbeeld door opname in het verzekerde AWBZ pakket) vaak problematisch is.

Zorg op afstand

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar het project Zorg op afstand, waarbij cliënten thuis contact hebben met hun zorgverlener via ICT-middelen, bijvoorbeeld een videoverbinding. Dit is een succesvolle zorg-innovatie die vanuit de zorgsector zelf ontwikkeld is. Een netwerk van vijftien ActiZ-leden neemt deel aan dit experimentele project. De financiering van dit project loopt tot juli 2010. ActiZ is in gesprek met het ministerie van VWS over structurele financiering voor Zorg op afstand en is blij met het rapport, dat het belang van structurele inbedding van innovaties onderstreept. 

Meer informatie

  • Rapport Algemene Rekenkamer: conclusies en aanbevelingen
  • Reactie ActiZ