Onderzoek bevestigt knelpunten zorg thuis – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

16-04-2009

Nieuwe vormen van zorg om cliënten langer thuis te verzorgen kunnen voor zorgorganisaties financiële problemen opleveren. Dit blijkt uit recent onderzoek. Zorgaanbieders en brancheorganisatie ActiZ kaartten dit al eerder aan bij het ministerie van VWS. VWS heeft toegezegd actie te ondernemen.

Zorg om cliënten langer thuis te verzorgen – extramuralisering – met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kán resulteren in rendabele zorg aan extramuraal wonende cliënten mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers bij vier zorgorganisaties. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, betreffen:

  • het clusteren van zelfstandige woonruimtes
  • een minimaal vereist aantal VPT cliënten
  • een intramuraal bedrijfsmodel
  • het bijbetalen door de cliënt voor in ieder geval de schoonmaakkosten van het appartement

Daarmee is het VPT voor vele, inmiddels geëxtramuraliseerde huizen vooralsnog geen oplossing.

VWS onderneemt actie

Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van het onderzoek en in overleg met ActiZ toegezegd het volgende te ondernemen:

  • VWS benadrukt bij de gemeenten dat de welzijnscomponent vanuit de WMO beter beschikbaar gesteld moet worden voor deze doelgroep;
  • VWS geeft richting Zorgverzekeraars Nederland aan dat de beschikbaarheidsfunctie (7,1% toeslag) beter ingekocht dient te worden;
  • VWS wil bij de implementatie en het bevorderen van het VPT in het bijzonder de inmiddels geëxtramuraliseerde huizen (die nu in financiële nood zitten) hulp bieden. Hoe deze hulp er praktisch gezien uit komt te zien zal VWS nog met ActiZ invullen.

Meer informatie