Regeling zorginfrastructuur blijft van kracht – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

16-02-2009

De invoering van integrale tarieven in 2011 heeft voor zover nu kan worden overzien geen gevolgen voor de beleidsregel zorginfrastructuur. Dat schreef staatssecretaris Bussemaker op 11 februari 2009 in haar antwoord op kamervragen over de financiering van zorgsteunpunten.

Advies Bouwcollege bij aanvragen in 2008

In de huidige beleidsregel is een advies van het Bouwcollege noodzakelijk. Het Bouwcollege zal de aanvragen die vóór 31 december 2008 zijn ingediend nog van advies voorzien. Daarmee komt het terug op het besluit de advisering over deze aanvragen per 1 januari 2009 te beëindigen.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 geeft het Bouwcollege geen advies meer.  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezint zich op een praktische oplossing hiervoor, zodat de uitvoering van de beleidsregel normaal zal doorlopen.

Evaluatie beleidsregel

De beleidsregel zorginfrastructuur heeft geen einddatum. De beleidsregel wordt momenteel geëvalueerd. De NZa verwacht de evaluatie voor de zomer te kunnen voltooien. Zo snel mogelijk daarna zal de staatssecretaris laten weten of aanpassing van de beleidsregel volgens VWS noodzakelijk is.

Meer informatie