Stimuleringsregeling kleinschalig wonen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

21-01-2009

Het ministerie van VWS komt met een tijdelijke stimuleringsregeling voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De regeling biedt zorgorganisaties die de omslag naar kleinschalig wonen willen maken een tegemoetkoming in de kosten van de transitiefase. Te denken valt aan kosten voor bijscholing en tijdelijke versterking van het verandermanagement. Dat schrijft staatssecretaris Bussemaker aan de Tweede Kamer.

VWS heeft voor 2009, 2010 en 2011 respectievelijk € 18 miljoen, € 28 miljoen en € 28 miljoen gereserveerd voor de stimuleringsregeling. VWS heeft de NZa verzocht hiervoor een beleidsregel te ontwikkelen. Met de regeling wordt zowel kleinschalig wonen in een grootschalige setting als op kleine locaties in de wijk gestimuleerd.

Lang verwacht

De stimuleringsregeling voor kleinschalig wonen werd eind mei 2007 al aangekondigd door staatssecretaris Bussemaker van VWS in de kamerbrief ‘Zorg voor ouderen: om de kwaliteit van het bestaan’. Ook werd de regeling genoemd in het Actieplan Krachtwijken van VROM/WWI.

Ook aandacht voor lange termijn

In een reactie op de site van ActiZ vraagt Ad Witlox, bestuurder van Stichting Zorgpalet ook aandacht voor de lange termijn. Er is structureel financiële steun nodig om deze woonvorm langdurig te garanderen.

Meer informatie