Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kamer stemt in met Gebruiksbesluit

0

23-01-2008

De Tweede Kamer heeft op 22 januari 2008 ingestemd met het ‘Gebruiksbesluit Brandveilige Bouwwerken’. Minister Vogelaar (WWI) wil dit besluit medio 2008 invoeren. De minister zal per brief de Kamer nog informeren over de door de brancheorganisaties gesignaleerde onduidelijkheid in verantwoordelijkheden bij combinaties van wonen en zorg.

Tijdens het debat uitte de Kamer enkele zorgen, onder meer over de brandveiligheid van zorggebouwen. De Kamerfracties drongen aan op betere voorlichting en inspectie. Minister Vogelaar beloofde dat zij voor 1 april 2008 de Kamer zal rapporteren over de stand van zaken in zorginstellingen.

Brandveiligheid rond wonen en zorg

Op de door Aedes, ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ Nederland gesignaleerde onduidelijkheid in verantwoordelijkheden in gebouwen waar wonen en zorg worden gecombineerd, zal de minister de Kamer per brief antwoorden. Op detailpunten, zoals het begrip ‘minder zelfredzaamheid bij brand’ zal de Kamer rechtstreeks overleggen met het ministerie van VROM. De eerder genoemde brancheorganisaties hebben de Kamer gewezen op het ontbreken van een heldere omschrijving van dit begrip.

Rapport over menselijk gedrag bij brand

Ook op een aantal andere zaken zal de minister meer informatie verschaffen. Zo riep het recente rapport van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, getiteld ‘Zelfredzaamheid bij brand; kritische factoren voor het veilig vluchten uit gebouwen’, vragen op over de uitgangspunten voor de huidige regels. Uit het rapport blijkt dat menselijk gedrag fors afwijkt van de veronderstellingen. De minister verwerkt dit in een nieuwe Brandveiligheidsvisie.

Bron: Aedesnet

Zie ook: