Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Provincie Utrecht stimuleert langer zelfstandig wonen

0

05-06-2007

De provincie Utrecht stelt ruim 4 ton beschikbaar voor innovatieve projecten die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties en particuliere initiatiefnemers kunnen vóór 15 augustus 2007 een subsidieaanvraag bij de provincie indienen.

Projecten hoeven niet landelijk vernieuwend te zijn, maar wel op het niveau van gemeente, buurt of wijk. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking.
  • Bijzondere welzijnsactiviteiten in een wijk of buurt.
  • Andere innovatieve projecten die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van kwetsbare groepen.

Wel Thuis!

De subsidie valt binnen de subsidieregeling Wonen, Welzijn en Zorg. Via deze regeling zijn de afgelopen vier jaar ruim 150 verschillende activiteiten gesteund; in 2007 is de laatste aanvraagronde. De subsidieregeling is onderdeel van het programma Wel Thuis! van de provincie Utrecht. Dit programma richt zich op het bevorderen van het zo lang mogelijk thuis of in de eigen buurt laten wonen van mensen met beperkingen.

Meer informatie: