Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie kleinschalig wonen dementerenden

0

06-02-2007

De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiële ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie. De Stichting laat weten dat het mogelijk is óók in 2007 aanvragen in te dienen.

Projecten komen in aanmerking wanneer:

  • ze betrekking hebben op kleinschalige zorgvoorzieningen voor ouderen met dementie conform de beschrijving van Wonen met Dementie.
  • ze direct gericht zijn op het welbevinden van ouderen met dementie.
  • ze concreet, effectief en bij voorkeur meetbaar zijn.
  • ze duurzaam mede gefinancierd worden door de instelling zelf en/of door andere subsidiegevers.

RCOAK heeft een subsidieprogramma dat breed is georiënteerd op kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving.

Lees meer over de subsidie en de voorwaarden van RCOAK.