Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie voor woonzorgzones in Overijssel

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – actueel » 
  • Subsidie voor woonzorgzones in Overijs..

07-12-2006

Almelo en Deventer krijgen elk €250.000 voor het ontwikkelen van woonzorgzones. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel.

Proefprojecten Almelo

In Almelo komen in vier wijken proefprojecten voor woonzorgzones. In een van de wijken zal een integrale en uniforme systematiek worden ontwikkeld voor het verzamelen van klantenwensen, waarbij burgerparticipatie een belangrijk onderdeel vormt. In een andere wijk gaat men een informatie- en adviesfunctie ontwikkelen voor allochtone dementerenden en mantelzorgers. De samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en zorgaanbieders staat hier centraal. Tenslotte worden voor de vier Almelose wijken websites ontwikkeld met specifieke wijkinformatie.

MO-ket in Deventer

In Deventer worden twee lijnen uitgezet:

  1. Een gebiedsaanpak via het MO-ket (loketten voor advies, informatie, indicatie en verwijzing). Onderdelen hiervan zijn: een pilot zorgloket in de wijk, een interactieve website en een gemeentelijk zorgloket.
  2. De uitvoering van drie pilots woonservicezones met ontwikkeling van diensten- en voorzieningenpakketten die aansluiten bij de behoeftes en zorginfrastructuur.

De projecten worden binnen twee jaar gerealiseerd en gesubsidieerd door het Provinciale Actiefonds.

Meer informatie

  • Persbericht Provincie Overijssel
  • Nota Sociale Actie