Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – RMO biedt drie scenarios voor Wmo

0

09-10-2006

In het advies ‘Inhoud stuurt de beweging’ biedt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling drie scenario’s voor het debat over het inhoudelijk vormgeven van de Wmo.

De RMO ziet dat veel gemeenten momenteel bezig zijn de nodige operationele zaken voor de Wmo te regelen. De RMO hoopt met het advies gemeenten te stimuleren tot inhoudelijk debat.

De drie scenario’s zijn:

Dit scenario gaat ervan uit dat de samenleving vooral baat heeft bij een krachtige gemeente. Zo’n gemeente investeert in het zelfredaam maken van mensen die anders afhankelijk zullen blijven of zich als zodanig zullen blijven opstellen. De nadruk ligt op ondersteuning van (zeer) kwetsbare burgers.

Stuurman van je eigen leven

In dit scenario is niet de gemeente maar het individu het uitgangspunt. De gemeente tracht met ‘includerend beleid’ de nodige voorwaarden te scheppen om dit scenario te realiseren. Vervolgens zijn individuen zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO.

De burger en zijn verbanden

Het derde scenario stelt de burger en het particulier initiatief centraal. Burgers maken deel uit van verschillende verbanden, zoals de familie, sportvereniging, kerk of belangenorganisatie. Het scenario toont aan hoe dergelijke verbanden, meer dan nu het geval is, kunnen worden benut bij de vormgeving van de nieuwe wet.

Bron: RMO.

Lees meer.