Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2007

0

21-09-2006

De begrotingen van VWS en VROM laten op vlak van wonen en zorg een bestendige lijn zien. Grootste nieuws is de financiële invulling van de Wmo, de verantwoordelijkheden die VWS neemt voor het laten functioneren van vrijwilligers en mantelzorgers (richting een civil society) en het geld dat uitgetrokken wordt voor kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen.

Reacties brancheorganisaties

Aedes

  • Aedes vraagt zich af of 1,3 miljard euro voldoende is voor de uitvoering van de Wmo. Als er structureel te weinig geld is, vreest Aedes dat onder andere huurders van woningcorporaties de dupe worden van het lokale Wmo-beleid. Lees meer.
  • Aedes signaleert dat de boekwaarden van verzorgings- en verpleeghuizen problematisch blijven. Aedes heeft in het verleden al te kennen gegeven dat woningcorporaties geen deel van dit financiële probleem zijn, maar wel onderdeel van de oplossing kunnen vormen. Lees meer.

ActiZ

  • ActiZ betreurt het dat het kabinet niet structureel extra geld voor de verpleeghuizen uittrekt. Ook signaleert ActiZ dat er in 2007 geen extra middelen voor de thuiszorg beschikbaar komen, terwijl de troonrede wel die verwachting wekt. Wat betreft de Wmo vreest ActiZ dat er niet genoeg geld beschikbaar is.
  • ActiZ mist in de kabinetsvoornemens een visie op de snel groeiende zorgvraag door de vergrijzing. Het huidige beleid wordt als ad hoc ervaren. Lees meer.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

  • De gehandicaptensector deelt niet mee in het zoet, vindt de VGN in een eerste reactie op de Miljoenennota 2007. De regering gebruikt de economische groei niet om de kwaliteit van de zorg voor gehandicapten te verhogen. Lees meer.

Maatschappelijk Ondernemersgroep (MOgroep)

  • De MOgroep is van mening dat zorgvuldig gekeken moet worden naar welke diensten zich lenen voor aanbesteden in het kader van de Wmo. Het beleid dreigt fragmentarisch te worden als maatschappelijke diensten opgeknipt worden om ze in porties aan te besteden. Lees meer.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  • De VNG maakt zich zorgen of de toegekende middelen voor de Wmo toereikend zullen zijn om de doelgroep te bedienen. Voor een aantal nieuwe taken (clientondersteuning, huidelijk geweld) legt het kabinet in deze begroting geen geld op tafel. Er is óf geen nieuw geld toegezegd óf de overheveling loopt te gefaseerd.
  • De VNG is blij met de extra financiële impuls van € 65 miljoen voor mantelzorgers. De mantelzorg is de ruggengraat van de Wmo, maar ook een beetje de achillespees. Lees meer.

Meer informatie:

Prinsjesdag 2006
Rijksbegroting 2007