Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie kleinschalig wonen dementerenden

0

29-06-2006

De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiële ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie. De Stichting RCOAK meldt dat het nog steeds mogelijk is een aanvraag in te dienen.

Begin 2006 is via deze site al gemeld dat bij het RCOAK de mogelijkheid bestaat een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning voor kleinschalige zorg voor ouderen met dementie. Imiddels heeft het RCOAK al de nodige aanvragen ontvangen. Binnen het subsidiebudget is echter nog steeds ruimte om nieuwe aanvragen te honoreren.

In aanmerking komen projecten die:

  • betrekking hebben op een kleinschalige zorgvoorzieningen voor ouderen met dementie
  • direct gericht zijn op het welbevinden van ouderen met dementie
  • concreet, effectief en bij voorkeur meetbaar zijn
  • duurzaam medegefinancierd worden door de instelling zelf en/of door andere subsidiegevers.

RCOAK heeft een subsidieprogramma dat breed is georiënteerd op kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving.

Lees meer over de subsidie en de voorwaarden van RCOAK.