Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Ideeën voor versnellen van scheiden wonen-zorg

0

01-06-2006

Het ministerie van VWS wil weten welke belemmeringen er nog zijn bij het gescheiden aanbieden van wonen en zorg. “Welke concrete experimenteerruimte hebben jullie nodig voor het versnellen daarvan?”, vroeg Marcel van Gastel, Directeur-Generaal van VWS, tijdens een werkconferentie op 30 mei jl.

Aedes en Arcares/Z-org roepen hun leden op om input te leveren op deze vraag van VWS. Aedesleden kunnen reageren via de Aedes Infodesk. Arcares/Z-orgleden kunnen reageren naar de heer Markus, [email protected]

De werkconferentie was georganiseerd door de ministeries van VROM en VWS en Aedes, Arcares/Z-org, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ-Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De ministeries gebruiken de uitkomsten van de conferentie voor het Plan van Aanpak Scheiden Wonen en Zorg, dat staatssecretaris Ross aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. Dit was de tweede keer dat woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen zich in deze context bogen over de vraag hoe wonen en zorg versneld gescheiden kunnen worden. De eerste besloten werkconferentie over het Plan van Aanpak Scheiden Wonen en Zorg was op 28 februari 2006.

Zie ook nieuwsbericht Versnellen van scheiden wonen-zorg d.d. 03-03-2006.