Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Provincie Utrecht subsidieert kleinschalig wonen

0

13-04-2006

De provincie Utrecht heeft een tijdelijke subsidieregeling wonen, zorg en welzijn voor de jaren 2006 en 2007 in het leven geroepen. Met deze regeling wil de provincie Utrecht een impuls geven aan het bouwen van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen.

Daarnaast moet de regeling bijzondere of vernieuwende welzijnsactiviteiten op wijk- en/of buurtniveau stimuleren. Hierbij dienen ontmoeting, acceptatie en integratie tussen kwetsbare groepen en andere wijkbewoners centraal te staan.

De subsidieregeling is een onderdeel van het programma Wel Thuis! dat de provincie Utrecht is gestart. Dit programma richt zich op het bevorderen van het zo lang mogelijk thuis of in de eigen buurt laten wonen van mensen met beperkingen.

De regeling loopt van 10 april 2006 tot en met 31 december 2007. Elk jaar is er één ronde. De totale subsidie bedraagt 300.000 euro. Per project kan 25.000 euro of 50.000 euro worden gesubsidieerd. In beide jaren moet de subsidie voor 15 augustus van dat jaar worden aangevraagd.

Lees meer.