Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Zorginstelling niet toegelaten als corporatie

0

23-03-2006

Minister Dekker van VROM heeft afwijzend gereageerd op het verzoek van zorginstelling Residentiƫle en Ambulante Zorg (RAZ) om toegelaten te worden als woningcorporatie. Volgens de minister past het verlenen van zorg niet in het takenpakket van een woningcorporatie. Ook in de toekomstdiscussie over de branche speelt zorgverlening geen rol, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer van 13 maart 2006.

RAZ is een zorginstelling die wonen en zorg op een integrale wijze wil aanpakken. Om die reden heeft de instelling op 19 augustus 2005 een aanvraag ingediend om als toegelaten instelling te worden aangemerkt. In haar antwoord op dit verzoek meldt Dekker dat RAZ niet voldoet aan de eis die de BBSH en de Woningwet stelt aan het takenpakket van toegelaten instellingen. Het besluit en de wet schrijven voor dat woningcorporaties uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting actief zijn, alleen in Nederland werkzaam zijn en voldoende financieel daadkrachtig zijn.

Ook een tweede verzoek wees Dekker af. Ditmaal om RAZ een experimentele status te geven. In een reactie op dit verzoek schrijft de minister aan de Kamer: ‘Dat woningcorporaties een taak hebben bij het realiseren van verhuren van zorgvastgoed ligt al vast in de BBSH. Een verdere uitbreiding van het takenpakket naar het leveren van zorg wordt niet bepleit en een dergelijke uitbreiding is ook niet aan de orde in mijn brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van woningcorporaties.’

Lees volledige kamerbrief (doc, 100 kb).

Bronnen: Aedesnet 22 maart 2006; KEI-nieuws 14 maart 2006.