Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – VWS gaat alle toelatingen WTZi afgeven

0

22-03-2006

Door een wijziging in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden alle toelatingen binnenkort afgegeven door de minister van VWS. In de bestaande situatie komt een deel van de toelatingen van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

De Eerste Kamer heeft 7 maart 2006 met deze wijziging ingestemd. Naar verwachting treedt deze wijziging nog dit voorjaar in werking.

Toelatingen

Een instelling heeft een toelating nodig om zorg te verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet of de AWBZ. De WTZi kent twee typen toelatingen: toelating met bouw en toelating zonder bouw.

Verandering

De huidige tekst van de WTZi luidt dat de minister alleen toelatingen met bouw afgeeft; toelatingen zonder bouw worden afgegeven door het CVZ. In de nieuwe situatie worden zowel toelatingen met bouw als toelatingen zonder bouw door de minister van VWS afgegeven.

Lees meer