Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Zorgvastgoed snel overhevelen

0

08-03-2006

Leg de verantwoordelijkheid voor het vastgoed en de kapitaallasten volledig bij de zorginstelling, zónder overheidsbemoeienis, maar geef haar dan ook bevoegdheden op dit vlak. Hiervoor pleit de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het op 7 maart uitgebrachte advies ‘Management van vastgoed in de zorgsector’.

De Raad adviseert de verantwoordelijkheid voor de kapitaallasten in één keer over te dragen aan de bestuurders van de instellingen. Dus zonder financiële vangnetten, uitzonderingen, steunmaatregelen of overgangstermijnen. Als een ‘big bang’, aldus de Raad. Alleen dan zal het noodzakelijke ondernemersgedrag in de zorgsector ontstaan.

Minister Hoogervorst reageerde positief op het advies van de RVZ om zorginstellingen al in 2007 zeggenschap te geven over hun onroerend goed.

Reactie Arcares

Arcares is erg verbaasd over de positieve reactie van de minister van VWS. Vooral over de snelheid die in de ogen van de overheid nu betracht moet worden. Immers over het dossier wordt al bijna 10 jaar gesproken. Nog in 2003 heeft Arcares met het rapport ‘Steen der wijzen’ een beleidsrichting voorgesteld die een oplossing kon bieden voor het probleem van het vastgoed in de sector. Daarnaast heeft Arcares in ‘Naar eigen vastgoedstichtingen in de zorg’ gepleit voor meer vrijheid in het aanwenden van boekwinsten om de modernisering van het vastgoed te versnellen. Nu blijkt haast geboden, zonder dat naar inhoudelijk argumenten wordt gekeken.

Lees meer over het advies Management van vastgoed in de zorgsector

Een uitgebreide reactie van Arcares is te vinden op de ledensite van Arcares. Daar zijn ook de genoemde rapporten te downloaden.