Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Aangepaste beleidsvisie en beleidsregels WTZi

0

02-01-2006

De beleidsvisie en de beleidsregels WTZi zijn op een aantal punten aangepast. Het betreft de bereikbaarheid van acute ziekenhuiszorg en het schrappen van enkele criteria die voorrang gaven aan de bouw van kleinschalige voorzieningen.

Dit is te lezen in een brief van minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2005. Tevens wordt in de brief ingegaan op een aantal toezeggingen in het algemeen overleg over de WTZi van 7 december 2005. De aangepaste beleidsvisie en beleidsregels zijn als bijlagen bij de brief gevoegd.

Punten van aanpassing:

  • Acute zorg
    Dit betreft de bereikbaarheid van acute ziekenhuiszorg.
  • Klein- of grootschalige AWBZ-instelling.In de beleidsregels zijn een aantal prioriteitscriteria geschrapt die bij bouw voorrang gaven aan kleinschaliger voorzieningen boven grootschaliger voorzieningen. Het betreft één criterium voor de ouderenzorg en twee criteria voor de gehandicaptenzorg. Alle vervallen criteria hadden betrekking op de omvang van de voorziening.

    In de ouderenzorg is er binnen de beleidsregels in de WZV een prioriteitscriterium voor voorzieningen onder de 150 plaatsen. In de WTZi komt dit criterium nu te vervallen.

Lees meer.