Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie

0

02-01-2006

De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiƫle ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie.

In aanmerking komen projecten die:

  • betrekking hebben op een kleinschalige zorgvoorzieningen voor ouderen met dementie
  • direct gericht zijn op het welbevinden van ouderen met dementie
  • concreet, effectief en bij voorkeur meetbaar zijn
  • duurzaam medegefinancierd worden door de instelling zelf en/of door andere subsidiegevers.

RCOAK heeft een subsidieprogramma dat breed is georiƫnteerd op kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving.

Lees meer over de subsidie en de voorwaarden van RCOAK.