Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Conceptbeleidsregel kleinschalig wonen bekend

0

16-12-2005

Het bestuur van het College tarieven gezondheidszorg/de Zorgautoriteit i.o (CTG/ZAio) heeft op 12 december jl. de nieuwe regeling normering kapitaalslasten extramurale zorg en kleinschalige woonvoorzieningen geaccordeerd. Met deze regeling kunnen zorgorganisaties zonder vergunningsprocedure kleinschalige zorgvoorzieningen bouwen.

Het is een eerste regeling, aangezien de discussie hierover nog niet is afgerond. Er moet een aanscherping komen van welke woonvormen wel en niet onder de regeling vallen. Ook hebben nog recente bijstellingen plaatsgehad omtrent de hoogte van de investeringsbedragen. Meerdere brancheorganisaties in de zorg zijn niettemin voorstander van snelle invoering van de regeling, omdat de behoefte aan deze regeling op dit moment groot is.

In het normbedrag is rekening gehouden met de aanvangsinvestering en instandhoudingsinvesteringen op basis van historische kosten van de woonvoorziening zelf, de startkosten, parameters m.b.t. rente, afschrijvingstermijnen, budgetverrekeningen in relatie tot het renteprotocol (eigen vermogen, bevoorschotting en werkkapitaal) en de bezetting.

De normering van kapitaalslasten voor ruimten voor dagverzorging en dagbehandeling moet nog plaatsvinden. Om die reden wordt de CTG-overgangsregeling kapitaalslasten bij extramurale zorg voor deze voorzieningen vooralsnog gecontinueerd.

Meer informatie op de CTG-website.

Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

De nieuwe regeling is onderdeel van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) die op 1 januari 2006 in werking treedt. In het onderdeel Regelgeving en financiering op deze website vindt u meer informatie over de regeling kleinschalig wonen en de WTZi. Lees meer.