Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – PGB voor mantelzorg blijft gehandhaafd

0

29-11-2005

Het pgb (persoonsgebonden budget) mag ingezet blijven worden om mantelzorgers te betalen. Staatssecretaris Ross van VWS schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat het pgb inzetbaar blijft voor het inkopen van AWBZ-zorg bij mantelzorgers, nu uit onderzoek blijkt dat het betalen van mantelzorg niet ten koste gaat van vrijwillig verleende mantelzorg.

Uit het onderzoek van het Instituut Sociale Wetenschappen (ITS) uit Nijmegen blijkt dat zeventig procent van de betaalde mantelzorgers gewoon doorgaat met de verzorging van hun naasten als zij niet betaald wordt. Deze conclusie is aanleiding voor Ross om haar beleid rond de pgb niet te wijzigen. Ross was eerder bang dat de mogelijkheid om mantelzorgers te betalen ertoe zou leiden dat spontane mantelzorg zou afnemen.

Gemiddeld verricht een mantelzorger die met een pgb wordt betaald 8 uur betaalde zorg per week en daarnaast 14 uur onbetaalde zorg. Op jaarbasis wordt 370 miljoen euro besteed aan de inkoop van mantelzorgers. Dat is 38% van het totaalbudget van pgb’s. De onderzoekers spreken van ‘monetarisering’ als mantelzorgers niet langer bereid zijn zorg te leveren als zij hiervoor niet betaald worden. De ‘monetarisering’ blijkt dus beperkt te zijn.

Ross meent dat de betaling van mantelzorgers ertoe bijdraagt dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers minder snel opgebrand raken. Door betaling voor de zorgverlening kunnen zij andere verplichtingen stopzetten of verminderen. Ross wil zuinig zijn op mantelzorgers, omdat zij het cement van de samenleving vormen. Zij ziet in de toekomst in de Wmo een kans om de positie van mantelzorgers te verstevigen, omdat de Wmo de ondersteuning van mantelzorgers verankert.

U kunt het onderzoeksrapport van ITS downloaden (394 Kb) en de beleidsbrief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.