Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Rondetafelgesprek Tweede Kamer Wmo pilots

0

31-10-2005

Op 27 oktober heeft de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de evaluatie van de pilots huishoudelijke verzorging in de Wmo. De staatssecretaris meldt in haar aanbiedingsbrief bij het evaluatierapport dat de pilots volgens haar criteria geslaagd zijn. Veel partijen uit het veld zijn dat echter niet met haar eens.

Na afloop van het rondetafelgesprek lijken PvdA, VVD, LPF en GroenLinks de conclusie getrokken te hebben dat alleen de enkelvoudige huishoudelijke verzorging van de AWBZ naar de Wmo overgeheveld zou moeten worden, en dat de Wmo pas per 1 januari 2007 ingevoerd zou moeten worden.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie heeft Arcares ook sterke kritiek geuit op de opzet en de resultaten van de pilots: slechts papieren exercities, waaruit zeker niet blijkt dat naast de enkelvoudige ook de meervoudige huishoudelijke verzorging overgeheveld zou kunnen worden naar de Wmo.

Het is de bedoeling dat het wetsontwerp nog voor het eind van het jaar door de Kamer behandeld wordt. Voorafgaand daaraan zal nog een nieuwe schriftelijke vragenronde worden gehouden.

Lees ook nieuwsbericht 24-10-2005 Rapportage Wmo-pilots huishoudelijke verzorging.