Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Schriftelijke kamervragen Wmo binnen

0

14-09-2005

De diverse fracties in de Tweede Kamer hebben schriftelijke vragen gesteld over het wetsvoorstel voor de Wmo. Deze worden nu beantwoord door de staatssecretaris van VWS.

Na beantwoording door de staatssecretaris kan de Kamer besluiten tot een tweede schriftelijke vragenronde. Na de beantwoording van de vragen beslist de Kamer of het wetsvoorstel klaar is voor plenaire behandeling en wordt hiervoor een datum vastgesteld.

Lees de schriftelijke kamervragen