Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Pilots huishoudelijke zorg bekend

0

09-08-2005

De opzet en de deelnemende gemeenten van de Wmo-pilots huishoudelijke verzorging zijn door VWS bekend gemaakt. De resultaten van de pilots worden medio september verwacht.

Verschillende benaderingen

Bij de pilots worden twee benaderingen onderscheiden. Acht gemeenten werken volgens een van deze benaderingen aan de pilot:

 1. Gefaseerde benadering:
  De benadering waarbij een gefaseerde overgang plaatsvindt en waarbij dus eerst zoveel mogelijk bij de bestaande praktijk wordt aangesloten. De gemeenten Groningen, Alkmaar, Utrecht en Goes werken vanuit de eerste benadering.
 2. Vernieuwende benadering:
  De benadering waarbij gemeenten die al verder zijn in de ontwikkeling van hun Wmo-taken een eigen invulling voor de huishoudelijke verzorging kiezen. De gemeenten Doetinchem, Enschede, Bergen en de regio Noord-en Midden-Limburg werken vanuit deze tweede benadering.

Planning

In juni en juli vonden gesprekken plaats tussen gemeenten en alle relevante partijen over de invulling van de meervoudige huishoudelijke zorg. Eind september 2005 wordt de eindrapportage verwacht.

Toetsingscriteria

Half juni werden de toetsingscriteria bekend, lees nieuwsbericht 16 juni. Aan de destijds genoemde criteria is een criterium toegevoegd: vertrouwen van betrokken partijen. De criteria zijn nu:

 • De toegankelijkheid en kwaliteit van de geleverde voorziening.
 • De kwaliteit van de informatievoorziening aan de burger en de toeleiding tot de zorg.
 • De afstemming tussen de gemeentelijke voorzieningen en de AWBZ-voorzieningen.
 • Is de overgang goed geregeld?
 • Doelmatigheid van het contract; wat betekent het voor de administratieve lasten?
 • Vertrouwen van betrokken partijen in de onderling gemaakte afspraken.

Op de website www.invoeringwmo.nl vindt u bij het nieuwsbericht de bijbehorende Kamerstukken waaronder in een bijlage een uitwerking van de toetsingscriteria.
Lees meer.