Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Gemeenten nog veel moeite met Wmo

0

01-08-2005

Uit een peiling onder gemeenten blijkt dat veel gemeenten nog niet actief bezig zijn met de concrete invulling van de Wmo. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de Wmo.

In april 2005 reageerden 124 gemeenten op de peiling van Regioplan. In september 2004 reageerden 39 gemeenten op eenzelfde peiling. Uit de toegenomen reactie kan afgeleid worden dat de Wmo bij meer gemeenten leeft. Het grootste deel van de 124 gemeenten is bezig met het ontwikkelen van een visie op de Wmo.

Gemeenten noemen in april 2005 dezelfde knelpunten als in september 2004. Genoemde knelpunten betreffen: het toevoegen van nieuwe prestatievelden met name het toevoegen van huishoudelijke zorg, de planning, de formatie en de vele onduidelijkheden over de Wmo. De onduidelijkheden betreffen onder andere de ingangsdatum en de financiƫn.

Lees meer.