Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kritiek van gemeenten op financieel akkoord Wmo

0

25-07-2005

Een kwart van de gemeenten stemt niet in met het akkoord van de VNG en VWS over de Wmo. Dat blijkt uit de ledenraadpleging van VNG. De bezwaren betreffen onder andere de afspraken over de over te hevelen financiƫn van de AWBZ naar de Wmo.

Van de 289 gemeenten die gereageerd hebben op de ledenraadpleging van de VNG, stemmen er 211 in met het onderhandelingsresultaat. De overige 78 gemeenten gaan niet akkoord met het onderhandelingsresultaat dat de VNG met het kabinet heeft behaald.

Een aantal gemeenten maakt bezwaar tegen:

  • verdeling van het budget voor huishoudelijke verzorging over de gemeenten
  • de hoogte van het bedrag dat overgeheveld wordt voor huishoudelijke verzorging.

De hoogte van dit bedrag wordt gebaseerd op de uitgaven hiervoor in 2005. Gemeenten maken bezwaar aangezien 2005 een ‘bezuinigingsjaar’ was met strengere criteria voor indicering en hogere eigen bijdragen. Deze gemeenten verkiezen een budget gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.

De G27 werken momenteel aan een eigen voorstel voor aanpassingen in de Wmo. Hierin worden ook voorstellen voor de financiƫn gedaan. De G27 is een samenwerkingsverband van 27 grote steden.

(bron: VNG en Binnenlands Bestuur)

Lees meer:

Nieuwsbericht VNG

Nieuwsbericht mei 2005 akkoord VNG VWS.

Website Kenniscentrum G27