Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Moties Tweede Kamer over Wmo

0

21-07-2005

De Tweede Kamer heeft op 28 juni drie moties aangenomen over de Wmo. Twee moties betreffen de beoordeling van de pilots o.a. die voor Huishoudelijke Verzorging.

In de eerste motie wordt staatssecretaris Ross-van Dorp gevraagd om van te voren aan te geven wanneer de pilots zijn geslaagd, en op grond van welke concrete en meetbare criteria.

De tweede motie, verzoekt om een emancipatie-effectrapportage toe te passen om het effect van de wet te meten op het vrijwilligerswerk, de verdeling van zorg en arbeid en op het beroep op de mantelzorgers.

De derde motie vraagt de staatssecretaris de pilots Huishoudelijke Verzorging te beoordelen aan de hand van het criterium dat burgers niet te maken mogen krijgen met teveel verschillende voorzieningen en instanties en dat zij één rekening krijgen voor eventueel te betalen eigen bijdragen.

De staatssecretaris zal de kamer informeren over de uitvoering van de moties.

bron: www.minvws.nl