Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Advies Wmo van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

0

18-07-2005

Voor het welslagen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het van belang dat het Rijk zich een andere rol aanmeet dan het gewend is. Minder dirigeren en controleren en meer stimuleren. De aanstelling van zogeheten change agents kan daarbij helpen. Uitgangspunt moet blijven dat problemen met de Wmo op het lokale vlak worden opgelost. Ze mogen niet als vanzelf weer leiden tot centrale maatregelen.

Dat schrijft de RMO in zijn jongste advies Lokalisering van maatschappelijke ondersteuning, dat 20 juni j.l. aan staatssecretaris Mw. Ross is aangeboden. Het advies is het eerste in een tweeluik en gaat over de bestuurlijke voorwaarden voor een succesvolle Wmo. Later zal de RMO adviseren over de betekenis van de wet voor de relatie tussen gemeenten, burgers en professionals.

De raad noemt vier vormen van permanente stimulans bij het vormgeven van de Wmo.

  • Ten eerste kan de rijksoverheid bij de communicatie over de wet de missie zoveel mogelijk in resultaatgerichte doelen uitleggen en steeds het perspectief van de (kwetsbare) burger centraal stellen.
  • Ten tweede moeten gemeenten echt de ruimte krijgen om de Wmo naar eigen inzicht vorm te geven.
  • In de derde plaats moeten ook in de toekomst voldoende financiële middelen beschikbaar zijn waarmee gemeenten de wet kunnen uitvoeren, omdat maatschappelijke ontwikkelingen ertoe leiden dat steeds meer mensen behoefte zullen hebben aan ondersteuning.
  • Ten slotte kan de rijksoverheid change agents aanstellen die gemeenten helpen zich onderling te vergelijken. Change agent bevorderen dat het ‘vandaag beter gaat dan gisteren en morgen weer beter dan vandaag.’

(Bron RMO)

Lees meer.