Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidieregeling Diensten bij wonen met zorg ook in 2006 van kracht

0

29-06-2005

Zolang de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nog niet ingevoerd is, blijft de Subsidieregeling Diensten bij wonen met zorg van kracht.

Dat geldt ook voor de regelingen:

  • Initiatieven op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg
  • Zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg
  • Co√∂rdinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg (CVTM), voor zover betrekking hebbend op de ondersteuning van de vrijwillige thuiszorg en mantelzorg.

CVZ schrijft dit in een brief aan organisaties die in 2005 een van deze subsidies ontvangen hebben.

Lees meer:
Brief CVZ (153 kB)
Subsidieregeling diensten bij wonen en zorg (307 kB)
Leden van Arcares vinden op het ledennet van Arcares meer informatie over de uitvoering van de regeling door de zorgkantoren (Accent 16)