Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Overijssel steunt wonen met zorg en welzijn

0

03-06-2005

De provincie Overijssel ondersteunt gemeenten met 1 miljoen euro bij de invoering van de Wmo. De helft van het bedrag is bestemd voor afstemming wonen, zorg en welzijn.

Provinciale Staten hebben 1 miljoen euro extra voor de ondersteuning van gemeenten uitgetrokken, bovenop de subsidiegelden die al beschikbaar zijn voor gemeentelijke projecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De helft van dit bedrag is bestemd voor cliƫnt- en burgerparticipatie en voor (nieuwe vormen van) informele zorg.

Voor de andere 500.000 euro nodigen GS gemeenten uit om projecten in te dienen die bijdragen aan een betere afstemming van wonen, zorg en welzijn. Daarbij denken ze onder meer aan de opzet van een gemeentelijk Wmo-loket, de opzet van woonzorgzones, de inrichting van eerstelijnszorgposten en aan maatschappelijke opvang in de centrumgemeenten.

Nieuwsbericht provincie Overijssel.