Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Minder bestuursorganen in de zorg

0

03-06-2005

Over ongeveer vijf jaar vervalt de wettelijke vergunningplicht om te bouwen, en daarmee ook de primaire taak van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege). Dit betekent dat er dan ook geen reden meer is het Bouwcollege als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) te handhaven.

Minister Hoogervorst schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief handelt over de toekomst van alle zelfstandige bestuursorganen in de gezondheidszorg.

Het toezicht op de marktontwikkelingen in de zorg zal worden verzorgd door de nieuw te vormen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het huidige College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) gaan hierin op. Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid blijft bij de Inspectie Gezondheidszorg. Het huidige College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) zullen op termijn verdwijnen.

De minister wil de opgebouwde expertise over bouwen in de gezondheidszorg echter behouden. Het Bouwcollege zal daarom op privaatrechtelijke basis doorgaan als een expertise-instituut voor zorg en bouw.

Lees nieuwsbericht VWS en brief aan de Tweede Kamer

Lees nieuwsbericht Bouwcollege