Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Twee soorten pilots huishoudelijke verzorging

0

25-05-2005

In twee soorten pilots wordt getoetst of de huishoudelijke zorg zorgvuldig van de AWBZ naar de Wmo kan. Er wordt niet geëxperimenteerd met verzekerde rechten, het gaat om ‘alsof-situaties’.

Daarbij worden twee situaties nagebootst:

  • Een situatie waarin gemeenten beginnen met het organiseren van huishoudelijke verzorging. De gemeente sluit zoveel mogelijk aan bij de huidige inkoop- en indicatiepraktijk uit de AWBZ.
  • Een situatie waarin gemeenten al verder zijn met de Wmo. De gemeente ontwikkelt een eigen beleid dat optimaal gebruik maakt van de kansen die de Wmo biedt. De gemeente maakt keuzes over de toewijzing, de eigen bijdrage en het persoonsgebonden budget.

Op 13 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met acht gemeenten die hadden aangegeven interesse te hebben in de pilots huishoudelijke verzorging. Op 6 juni is een vervolgbijeenkomst gepland. Dan wordt ook duidelijk welke gemeenten aan de pilots deelnemen. Vóór 6 juni maken de betrokken gemeenten een projectvoorstel. De resultaten zijn half september beschikbaar.

Op basis van de resultaten van de ontwikkelpilots Huishoudelijke Verzorging beslist de Tweede Kamer of gemeenten verantwoordelijk worden voor de huishoudelijke verzorging.

Lees meer.