Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwe site VWS en VNG invoering Wmo

0

25-05-2005

VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten lanceren een nieuwe website met informatie over de invoering van de Wmo: www.invoeringwmo.nl

Gemeenten en andere deskundigen vinden er praktische informatie om hun organisatie op de Wmo voor te bereiden. De website biedt de gelegenheid tot discussie, het stellen van vragen en het geven van goede voorbeelden. Eind juni wordt InvoeringWmo.nl uitgebreid met een besloten gedeelte waarin de pilotgemeenten ervaringen en documenten uit de ontwikkelpilots kunnen uitwisselen.

Invoeringwmo.nl is een initiatief van VWS en de VNG. VWS en de VNG blijven ook los van elkaar over de Wmo informeren. Het VWS-dossier Wmo-AWBZ.nl legt de nadruk op beleidsaspecten van de Wmo. De VNG informeert haar achterban over de invoering van de Wmo en de onderhandelingen met VWS.

Website invoering Wmo