Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Handreiking communicatie Wmo beschikbaar

0

19-05-2005

In de serie Handreikingen Wmo die VWS en VNG gezamenlijk in een gereedschapskist ontwikkelen, is de derde handreiking inmiddels beschikbaar

Communicatie heeft in deze handreiking betrekking op: • het informeren van partijen over de Wmo en de nieuwe rol van de gemeente; • interactieve beleidsontwikkeling waarin het lokale beleid totstandkomt; • het maatschappelijke debat dat in veel gemeenten gevoerd zal worden;

• het informeren van partijen over de gemeentelijke invulling van de Wmo.

Lees handreiking