Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Handreikingen Wmo klaargestoomd

0

24-02-2005

Onder grote tijdsdruk ontwikkelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tal van handreikingen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat bleek uit het eerste overleg op 23 februari jl. over de invoering van de Wmo in 2006, dat VWS met verschillende brancheorganisaties van aanbieders van woondiensten, zorg en welzijn hield.

De eerste resultaten van de handreikingen komen op 16 maart a.s. aan de orde op een grote informatiebijeenkomst voor gemeenten. De te verwachten onderwerpen zijn: regievoering, beleidsvorming, lokale loketten, cliëntparticipatie en huishoudelijke verzorging.

Bij de invoering van de Wmo onderscheidt VWS vier sporen. De handreikingen voor gemeenten, zoals hierboven beschreven, vormen het eerste spoor. De overige drie sporen zijn:

  • invoeringstrajecten om gemeenten, veldpartijen en burgers te faciliteren;
  • ontwikkelpilots om te bezien of en hoe de Wmo is uit te bouwen na 2006;
  • participatie van cliënten en ouderen bij het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid.

Naast de voorlichting aan gemeenten organiseert VWS in april/mei 2005 een viertal thematische werkconferenties. Vervolgens zullen er circa 30 openbare regionale voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden. De totale opzet van het invoeringstraject heeft staatssecretaris Ross van VWS ontvouwd in de brief van 15 februari jl. aan de Tweede Kamer. Deze brief is te lezen via het nieuwsbericht van 16 februari jl. Binnenkort publiceert VWS het eerste exemplaar van een maandelijkse nieuwsbrief Wmo. Ook publiceert VWS de handreikingen en andere stukken op de website www.wmo-awbz.nl

In de Project!mpulsbijeenkomsten van april 2005, die het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg in opdracht van Aedes, Arcares, LVT en MOgroep organiseert, geven VWS en VNG een nadere toelichting op het invoeringstraject van de Wmo. In een workshop kunnen deelnemers zich verdiepen in het eerste prestatieveld: sociale samenhang in wijken en buurten.