Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wetsontwerp Wmo naar Raad van State

0

14-02-2005

De ministerraad heeft op 11 februari ingestemd met de ontwerp-Wet maatschappelijke ondersteuning. Het ontwerpvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. De tekst van het voorstel wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Lees samenvatting conceptwettekst (pdf, 112 kb) (13/01/2005)