Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Advies Wmo Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

0

01-02-2005

De RVZ adviseert met kracht de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking aan te pakken én de AWBZ te saneren. De gemeente moet verantwoordelijk worden voor de participatie van mensen met een beperking, zodanig dat die gelijk is aan die van mensen zonder beperking.

Lees meer.